Skontaktuj się z nami
+4861 874 06 04
biuro@fork.com.pl
MENU
englishpolskideutsch

POLITYKA
BEZPIECZEŃSTWA

POLITYKA BEZPIECZEŃSTWA
Bezpieczeństwo naszych pracowników jest dla nas zawsze priorytetem. Właśnie dlatego w FORK obowiązuje polityka bezpieczeństwa. Przestrzeganie tych reguł gwarantuje, że wykonywanie zadań nie stanowi zagrożenia dla zdrowia i życia naszego zespołu.
 
ZASADY OGÓLNE:
 
 1. Każda osoba, która wkracza na teren miejsca pracy, zobowiązana jest do zapoznania się z obowiązująca w FORK polityką bezpieczeństwa.
 2. Podstawowe środki ochrony indywidualnej takie, jak: kask, kamizelka odblaskowa, okulary ochronne itp. są obowiązkowe – należy je założyć podczas wykonywania powierzonych obowiązków.
 3. Przed rozpoczęciem pracy, osoba zatrudniona przechodzi badania medyczne, potwierdzające zdolność do wykonywania powierzonych obowiązków, a także szkolenia z zakresu BHP i stanowiskowe.
 4. Przed przystąpieniem do wykonania zadań, pracownik zapoznaje się z instrukcjami BHP oraz instrukcjami obsługi powierzonego sprzętu.
 5. Obsługa maszyn powinna odbywać się przy maksymalnej koncentracji oraz rozsądnie – w przypadku zauważenia nieprawidłowości w pracy sprzętu, pracownik jest zobowiązany do przerwania działania, wyłączenia sprzętu i powiadomienia przełożonych.
 6. Zabronione jest zdejmowanie osłon oraz innych zabezpieczeń z urządzeń wirujących oraz maszyn ruchomych.
 7. Naprawy w tablicach rozdzielczych prądu czy wymiana bezpieczników, a także inne prace konserwacyjne i naprawcze w urządzeniach napędzanych energią elektryczną mogą się odbyć wyłącznie pod nadzorem i być wykonane przez pracownika posiadającego odpowiednie uprawnienia.
 8. W miejscu pracy należy się poruszać w sposób rozważny, korzystając z wyznaczonych ścieżek komunikacyjnych.
 9. Transport na terenie miejsca pracy odbywa się zgodnie z ustalonymi procedurami, przy zastosowaniu odpowiedniego sprzętu.
 10. Obowiązuje całkowity zakaz spożywania alkoholu oraz innych środków odurzających na terenie zakładu, jak również zakaz pracy pod ich wpływem.
 11. Pracownik bezwzględnie stosuje się do poleceń przełożonych związanych z bezpieczeństwem i higieną pracy.
 
FORK dba o podnoszenie poziomu bezpieczeństwa i higieny pracy podczas wykonywania wszystkich powierzonych przez Klientów zadań – wprowadzając kompleksowe procedury, gwarantujące minimalizację zagrożeń na każdym etapie pracy.
ZAUFALI NAM